Maatregelen coronavirus Optimist on Tour

Bekijk hieronder het protocol rondom het coronavirus en je deelnamen aan Optimist on Tour. Dit protocol is geüpdatet op 05-06-2021

Dit protocol is gebaseerd op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de  regering en andere overheden en het protocol verantwoord sporten van het Watersportverbond. Om ervoor  te zorgen dat Optimist on Tour op een verantwoorde manier plaats kan vinden, worden onderstaande  maatregelen genomen.  

Basisregels relevant voor Optimist on Tour 

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. 
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en volwassenen.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. 
 • Was vaak je handen. 

Algemeen/organisatie 

 1. De maatregelen worden voorafgaand aan de activiteit met de desbetreffende doelgroepen gedeeld  per mail.  
 2. Voordat iemand de locatie betreedt communiceren wij de corona-maatregelen d.m.v.  posters/borden. 
 3. Vanuit de organisatie is er een corona-coördinator aanwezig op locatie die aanspreekpunt is voor de  locatie en de gemeente.
 4. Wij bieden de mogelijkheid om handen te wassen/desinfecteren. Deelnemers worden voorafgaand  en na afloop van de activiteit verzocht dit te doen.
 5. Er zijn looproutes aangegeven en bij wachtplekken zijn 1,5 meter markeringen geplaatst.
 6. Bij contactpunten, zoals de aanmeldbalie, zijn maatregelen genomen om contact te voorkomen. Dit  door bijvoorbeeld het plaatsen van transparante schermen.
 7. Kleedruimtes zijn weer geopend.   

Voor de deelnemers en ouders/verzorgers 

 1. Trek thuis je (sport)kleding aan en verkleed je na de activiteit weer thuis.  
 2. Ouders/verzorgers kunnen de kinderen alleen brengen en halen. Het is niet mogelijk om tijdens de  activiteit op de locatie te verblijven.  
 3. Was je handen voorafgaand aan de activiteit.  
 4. Luister goed naar de instructies van de instructeurs. 
 5. Let goed op aangegeven routes en informatieborden. 

Voor deelnemende scholen 

 1. Voordat een school naar Optimist on Tour komt worden de vastgestelde richtlijnen in de klas duidelijk  besproken door de docent.  
 2. Bij aankomst meldt de docent zich bij het contactpersoon van Optimist on Tour. De kinderen houden  gepaste afstand van de activiteit totdat deze begint.  
 3. Kinderen trekken op school hun (sport)kleding aan en verkleden zich na de activiteit weer op school.
 4. Voor ouder-begeleiders vanuit school worden er zitplaatsen gecreëerd. Ouder-begeleiders zijn  verplicht hier plaats te nemen.  

Voor de instructeurs 

 1. Zij houden 1,5 meter afstand van collega’s en andere volwassenen.  
 2. Instructeurs bespreken de activiteit met de deelnemers op de kant in de open lucht. 
 3. De gebruikte materialen worden meerdere malen per dag schoongemaakt. 

Optimist on Tour is een samenwerking tussen